Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (KEN-DRGs)

 

 

Κωδικοί ICD 10

 

Πίνακας οδηγός (index) Κωδικών Ιατρικών Πράξεων

 

Κωδικοί Ιατρικών Πράξεων

 

Παρουσίαση από Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης για τα ΚΕΝ (14.10.2011)

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) v.2.0

Παρουσίαση από Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης για τα ΚΕΝ (28.9.2011)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΕΝ-DRGs

 

---

 

Ιστοσελίδα Υ.Υ.Κ.Α. για KEN-DRGs

 

---