Υπηρεσία Δια-Δανεισμού Ιατρικών Άρθρων (HEAL-Link)

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ συμμετέχει στο έργο "Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο Εθνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing).

 

Στα πλαίσια αυτού του έργου οι χρήστες του Νοσοκομείου μας (και της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος) αφού :

 

ΒΗΜΑ 1ο :  Εγγραφούν στην  Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού  του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών , στη συνέχεια

 

ΒΗΜΑ 2οΜπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ - Υπηρεσία Δια-Δανεισμού Ιατρικών Άρθρων (HEAL-Link)

                (Η πρόσβαση και η εγγραφή στην Υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ γίνεται με τους ίδιους κωδικούς από την εγγραφή στην Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού)

 

Σημείωση : Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας (ΒΗΜΑ 1ο) παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας (Ταχύρυθμο Κτίριο, 2ος όροφος, τηλ. 2613 601847, 2613 601844)

 

---