Γραφείο Προμηθειών

 

 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με  το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2613 601872 και fax 2613 601853.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε και ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση promithion@agandreashosp.gr

--------------------------------------------------

Οδηγίες προς Προμηθευτές (Δημιουργία αρχείων προκήρυξης για Πληροφοριακό σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α)

Εγκατάσταση του ACCESS RUNTIME (εάν χρειάζεται)

Λήψη του promnew01.mdb (σε zip)

--------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

--------------------------------------------------

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών  

=================================================================================================================================

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 12 / 2021 «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων με δυνατότητα παραγγελίας, παρακολούθησης και επισκόπησης των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από όλες τις κλινικές, μονάδες, ιατρεία και εργαστήρια του νοσοκομείου». (Ημ/νία Ανάρτησης 09-04-2021)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 14 / 2021  Προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία» (Ημ/νία Ανάρτησης 08-04-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 18 / 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ».(Ημ/νία Ανάρτησης 07-04-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)», CPV:38434560-9, ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 195.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 105470 (Ημ/νία Ανάρτησης 12-03-2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αριθμ. Πρωτ. 7977-1.3.2021) για Προμήθεια «Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) και Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4) που απαιτούνται για την διενέργεια χιλίων (1.000) εξετάσεων μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2 από το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Πανεπιστημίου Πατρών». (Ημ/νία Ανάρτησης 01-03-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ 8175/2021 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»» ΜΕ CPV:38341000-7, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.288,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (Ημ/νία Ανάρτησης 01-03-2021)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2021- "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" (Ημ/νία Ανάρτησης 11-02-2021)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 46/202- "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" (Ημ/νία Ανάρτησης 02-03-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» (Ημ/νία Ανάρτησης 10-02-2021)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» (Ημ/νία Ανάρτησης 02-03-2021)

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ".(Ημ/νία Ανάρτησης 09-02-2021)

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 2-2021 ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ C-ARM». (Ημ/νία Ανάρτησης 05-02-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  33/2020 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝCPV 09344000-2»  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 278.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.,  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ (Ημ/νία Ανάρτησης 05-02-2021)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 33/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΕΗΔ 4/10-02-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΝΕΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 105620,1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ (Ημ/νία Ανάρτησης 11-02-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   51/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ)»,  CPV:42514300-5,  ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.283,76€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 105866 (Ημ/νία Ανάρτησης 04-02-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,  CPV:50750000-7, ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).(Ημ/νία Ανάρτησης 29-01-2021)

Διευκρίνιση: στην 44_2020 διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων με ανταλλακτικά (Ημ/νία Ανάρτησης 04-02-2021)

Διακήρυξη του δημόσιου συνοπτικού  διαγωνισμού με υπ΄  αρίθμ 43276/2020  για την « ετήσια  συντήρηση επισκευή με ανταλλακτικά του συστήματος αγγειογραφίας, συμπεριλαμβανομένων  των ακτινολογικών λυχνιών και του ψηφιακού ανιχνευτή»  (Ημ/νία Ανάρτησης 29-01-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»,  CPV:38434520-7, ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 79.980,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 105468      
(Ημ/νία Ανάρτησης 29-01-2021)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 43276/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ  ETHΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.740,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  (Ημ/νία Ανάρτησης 25-01-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ &ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ.ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟY ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕΩΣ ΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 76-76Α-76Β ΚΑΙ ΌΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 61-62 (Ημ/νία Ανάρτησης 22-01-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 43277/2020  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ» ΜΕ CPV:79200000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. (Ημ/νία Ανάρτησης 11-12-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43274/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΔΥΟ AKTINOΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GENERAL MEDICAL MERATE» ΜΕ CPV:5042100-2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.680 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  (Ημ/νία Ανάρτησης 07-12-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟY ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕΩΣ ΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 76-76Α-76Β ΚΑΙ ΌΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 61-62  (Ημ/νία Ανάρτησης 01-12-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΑΠΟ 07-12-20 (Ημ/νία Ανάρτησης 23-11-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2020-  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ C-ARM ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ». (Ημ/νία Ανάρτησης 16-11-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12 / 2020 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ» (Ημ/νία Ανάρτησης 30-10-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημ/νία Ανάρτησης 22-10-2020)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ LASER ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ». (Ημ/νία Ανάρτησης 02-10-2020)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (Ημ/νία Ανάρτησης 02-10-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (Ημ/νία Ανάρτησης 16-09-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (Ημ/νία Ανάρτησης 14-09-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ  19272 α/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ »

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 38.000€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  – «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ».(Ημ/νία Ανάρτησης 01-09-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 29α/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ». (Ημ/νία Ανάρτησης 28-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 19272/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ » ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 38.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (Ημ/νία Ανάρτησης 27-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 43/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ". (Ημ/νία Ανάρτησης 26-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 39/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ». (Ημ/νία Ανάρτησης 26-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 38/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ». (Ημ/νία Ανάρτησης 26-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 37/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ –  «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ». (Ημ/νία Ανάρτησης 26-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 36/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ».(Ημ/νία Ανάρτησης 26-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ». (Ημ/νία Ανάρτησης 26-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ». (Ημ/νία Ανάρτησης 26-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 31066/1-8-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ".
(Ημ/νία Ανάρτησης 18-08-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30339-7.8.2020) (Ημ/νία ανάρτησης: 07-08-2020)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6ης ΥΠΕ

«
Στην ανωτέρω ανάρτηση, το είδος με Α/Α 13: «Καλύμματα μεμβράνης» δεν εντάσσεται στην απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ και εκ παραδρομής ζητήθηκε στον διαγωνισμό.
Συνεπώς, ματαιώνεται η προμήθεια του. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς να μην υποβάλλουν προσφορά για το συγκεκριμένο είδος».


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ » (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) CPV 331400000-0 ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) (Ημ/νία ανάρτησης: 27-07-2020)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) CPV 33140000-0  ΑΡ. ΔΙΑΚ. 24/2020 ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ94824 (Ημ/νία ανάρτησης: 01-09-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΣΚΟΙ) (Ημ/νία ανάρτησης: 24-07-2020)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕ Ν ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ) CPV 33181000-2 ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY
ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.005,41€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
(Ημ/νία ανάρτησης: 22-07-2020)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ». (Ημ/νία ανάρτησης: 17-07-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ -ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ)  
(Ημ/νία ανάρτησης: 14-07-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ».   (Ημ/νία ανάρτησης: 5-6-2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 8/1-6-2020: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 15/2020 ΠΟΥ ΑΝΕΡΤΗΘΗ 12-5-2020 (Ημ/νία ανάρτησης: 2-6-2020)
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ημ/νία ανάρτησης: 22-5-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ –ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ) (Ημ/νία ανάρτησης: 22-5-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 49.738,88€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (Ημ/νία ανάρτησης: 20-5-2020)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ημ/νία ανάρτησης: 18-5-2020)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π. 18253: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 9/6/2020 ημέρα Τρίτη και όχι 9/6/2020 ημέρα Δευτέρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. 18253-14.5.2020 Προμήθεια «Εξοπλισμού ΜΕΘ»:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, θα είναι μέχρι την Τρίτη 9/6/2020 και ώρα 10:00πμ


1) Ενός (1) αναπνευστήρα με εξωτερικές παροχές οξυγόνου (Ο2) και αέρα, 2) Ενός (1) αναπνευστήρα με ενσωματωμένη τουρμπίνα, (Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές, CPV 33157400-9),
3) Ενός Αναισθησιολογικού μηχανήματος πλήρες, (Ιατρικοί Εξοπλισμοί, CPV 33141620-2). (Ημ/νία ανάρτησης: 15-5-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (Ημ/νία ανάρτησης: 15-5-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (Ημ/νία ανάρτησης: 15-5-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθεια ενός «Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR», Προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ενός «Βιντεονυσταγμογράφου VNG», προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Ημ/νία ανάρτησης: 15-5-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (Ημ/νία ανάρτησης: 14-5-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15 / 2020:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 52.419,35€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 65.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ   (Ημ/νία ανάρτησης: 12-5-2020)
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. 17287-7.5.2020 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΡΩΣΕΩΝ»). (Ημ/νία ανάρτησης: 8-5-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. 17290-7.5.2020 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»). (Ημ/νία ανάρτησης: 8-5-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ημ/νία ανάρτησης: 30-4-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
1) ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 1 ΛΤ.
2) ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ   
(Ημ/νία ανάρτησης: 24-4-2020)


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10 / 2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (Ημ/νία ανάρτησης: 24-4-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/ 2019  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ» (Ημ/νία ανάρτησης: 22-4-2020)

                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Ημ/νία ανάρτησης: 30-4-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 1) TRANSDUSER MOΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟR DRAEGER INFINITY. 2) TRANSDUSER MOΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟR SPACELAMBS MODEL 90369

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. (Ημ/νία ανάρτησης: 15-4-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13756-10.4.2020 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. (Ημ/νία ανάρτησης: 13-4-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13004/6-4-2020 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. (Προμήθεια στολών νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων και AMΒU Ενηλίκων μιας χρήσης με μάσκα σιλικόνης)». (Ημ/νία ανάρτησης: 7-4-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ» (Ημ/νία ανάρτησης: 31-3-2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11870-30.3.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ημ/νία ανάρτησης: 30-3-2020)

Ανάρτηση της υπ' αριθμ. 8/2020  διακήρυξης - Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" (Ημ/νία ανάρτησης: 27-3-2020)

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11561 / 26-3-2020 (Προμήθεια αναλώσιμου, υγειονομικού υλικού) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδαφέροντος (Ημ/νία ανάρτησης: 27-3-2020)

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11581 / 26-3-2020 (Προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδαφέροντος (Ημ/νία ανάρτησης: 27-3-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 11581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΔΕΝ  ΙΣΧΥΕΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανάρτηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 10289/24-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ημ/νία ανάρτησης: 26-3-2020)

Ανάρτηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 10288/24-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ημ/νία ανάρτησης: 26-3-2020)

Ανάρτηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 10289/24-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ημ/νία ανάρτησης: 26-3-2020)

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10949/20-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ημ/νία ανάρτησης: 23-3-2020)

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10886/20-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ημ/νία ανάρτησης: 23-3-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ημ/νία ανάρτησης: 19-3-2020)

Aνάρτηση υπ’ αριθμ. πρωτ. 10405/17-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από την διάδοση του κορωνοϊού

Ανάρτηση υπ’ αριθμ. πρωτ. 9734/12-3-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι: 

  1. «Αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος», προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  2. «Υγειονομικού υλικού της ΜΕΘ», προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ –ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΨΝ –ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ CPV 79511000-9 ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 36/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" (Ημ/νία ανάρτησης: 20-12-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ "ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ - Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (Ημ/νία ανάρτησης: 20-12-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  33 / 2019.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ» (Ημ/νία ανάρτησης: 12-12-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩN (Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2019)

Ανάρτηση της 34/2019 Διακήρυξης που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα «Ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ", συνολικού προϋπολογισμού 27.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (Ημ/νία ανάρτησης: 14-11-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16512α / 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (Ημ/νία ανάρτησης: 13-11-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22α/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ¨ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ¨. (Ημ/νία ανάρτησης: 13-11-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 20/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ "ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ". (Ημ/νία ανάρτησης: 12-11-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 27/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ" (Ημ/νία ανάρτησης: 31-10-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) (Ημ/νία ανάρτησης: 18-10-2019)

Ενημέρωση για Επανάληψη δημοσίευσης διαγωνισμού (17-10-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ της αρ. 1501(α) διακήρυξης που αφορά δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα: Ανάδειξη αναδόχου για την Ετήσια Συντήρηση – Επισκευή με ανταλλακτικά δυο ακτινολογικών μηχανημάτων GENERAL MEDIVAL MERATE του Ακτινολογικού Τμήματος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με CPV: 50421000-2, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (40.920,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. (Ημ/νία ανάρτησης: 30-9-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ. (Ημ/νία ανάρτησης: 18-9-2019)

Ανάρτηση της υπ' αριθμ. 29-2019 διακήρυξης που αφορά τον «πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση ανοικτών  προσφορών μετά της συνεχίσεως δια προφορικών για  την αξιοποίηση- εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Αγ. Ανδρέου 76,76α,76β και Όθωνος Αμαλίας 61-62». (Ημ/νία ανάρτησης: 29-8-2019)

Ανάρτηση της υπ' αριθμ. 26-2019 διακήρυξης που αφορά τον «Πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση ανοικτών προσφορών μετά της συνεχίσεως δια προφορικών για  την αξιοποίηση - εκμίσθωση ενός επίκοινου ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας κατά 1/3 Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας», Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών και Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας, εμβαδού 87,80 με τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος το ποσό των 1.800,00 euro». (Ημ/νία ανάρτησης: 29-8-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  19-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 12.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (Ημ/νία ανάρτησης: 23-7-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18 - 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 14.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. (Ημ/νία ανάρτησης: 23-7-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2019 -ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 45.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (Ημ/νία ανάρτησης: 11-7-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2019- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΣΚΩΝ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (Ημ/νία ανάρτησης: 11-7-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/2019 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (Ημ/νία ανάρτησης: 11-7-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 48 ΘΕΣΕΩΝ» (Ημ/νία ανάρτησης: 11-7-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ημ/νία ανάρτησης: 31-5-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Ημ/νία ανάρτησης: 31-5-2019)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLA» , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 850.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ της αρίθμ 1505/2018 Διακήρυξης στο site του Νοσοκομείου μας που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα : «Ετήσια Σύμβαση Συντήρησης – Επισκευής με ανταλλακτικά έξι θερμοκοιτίδων του Νεογνικού Τμήματος με CPV: 50421000-2 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών , συνολικού προϋπολογισμού 8.816,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής» (Ημ/νία ανάρτησης: 8-4-2019)
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΑΚΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΣΚΟΙ)" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.851,70 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, (CPV 33141613-0).

Ανάρτηση  της αρίθμ  1504/2018 Διακήρυξης που αφορά  το συνοπτικό διαγωνισμό  με θέμα: «Ετήσια  Σύμβαση Συντήρησης – Επισκευής με ανταλλακτικά τριων αναπνευστήρων του Νεογνικού Τμήματος  με  CPV: 50421000-2 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών συνολικού προϋπολογισμού  8.928,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής»

Διακήρυξη 1506/2018 για συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα «Ετήσια Σύμβαση Συντήρησης – Επισκευής με ανταλλακτικά δυο φορητών θερμοκοιτίδων του Νεογνικού Τμήματος» με CPV: 50421000-2 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών , συνολικού προϋπολογισμού 4.042,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (Ημ/νία ανάρτησης: 20-03-19)

Διακήρυξη 1502/2018 για συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα «Ετήσια Σύμβαση Συντήρησης – Επισκευής με ανταλλακτικά ενός αναισθησιολογικού μηχανήματος» με CPV: 50421000-2 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, συνολικού προϋπολογισμού 3.174,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (Ημ/νία ανάρτησης: 20-03-19)

«Ετήσια Σύμβαση Συντήρησης – Επισκευής με ανταλλακτικά του συστήματος αγγειογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών και του ψηφιακού ανιχνευτή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με  CPV: 50421000-2 συνολικού προϋπολογισμού 47.740,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Εκ παραδρομής  στο άρθρο 21 Ποινικές ρήτρες εκπτώσεις  της αρίθμ 1503/2018 Διακήρυξης ( σελίδα 34)  διατυπώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 206 έως 2015 του Ν. 4412/2016, που αφορούν την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών αγαθών. Αντί αυτού ισχύουν  οι διατάξεις  των άρθρων  216 έως 220 του  Ν. 4412/2016,  εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και αφορούν την προκηρυγμένη  υπηρεσία του  διαγωνισμού. (Ημ/νία ανάρτησης: 26-03-19)

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ CPV: 50421000-2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  30.752,00 € ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΛΥΡΩΣΗΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

«Aνάδειξη  αναδόχου  για την Ετήσια Συντήρηση – Επισκευή με  ανταλλακτικά  του συστήματος μαστογραφίας οίκου IMS  μοντέλου GIOTO IMAGE 3DL (sn1640032663)  του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με  CPV: 50421000-2    συνολικού προϋπολογισμού  18.600,00 € με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLA» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 850.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. CPV: 33111610-0, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 70635, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6 / 2019. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

«Έχει κατατεθεί η Προδικαστική προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 6/2019 διακήρυξης, για την προμήθεια ενός Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla η οποία έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (https://ebs.eprocurement.gov.gr), (σχετικός αριθμός συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ: 70635). (Ημ/νία ανάρτησης: 19-03-19)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Α139, 140 / 2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, (ΑΕΠΠ) – 2ο Κλιμάκιο -Διαδικασία Προσωρινής Προστασίας, σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την απόφαση της ΑΕΠΠ και δη την ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέχρι την έκδοση απόφασης επί των προσφυγών». (Ημ/νία ανάρτησης: 29-03-19)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ενός Έγχρωμου Καρδιολογικού 3D Υπερηχοτομογράφου : Προϋπολογισμός: 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. αριθμός διακήρυξης: 5/2019, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 70583, CPV: 33112100-9 (Ημ. Ανάρτ.: 22-2-2019)

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2α/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) .
CPV: 33141620-2, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 70151
(Ημ. Ανάρτ.: 6-2-2019)
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4, ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 10.4C.15.1-2 ΤΟΥ Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020), ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Ή ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. CPV71314300-5 (Ημ. Ανάρτ.: 26-11-2018)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4,ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 10.4C.15.1-2 TOY Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.(ΕΣΠΑ2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. CPV71314300-5
(Ημ. Ανάρτ.: 13-11-2018)
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4, ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 10.4C.15.1-2 TOY Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.(ΕΣΠΑ2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. CPV71314300-5 (Ημ. Ανάρτ.: 5-10-2018)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 5-10-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 14-9-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO, ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημ. Ανάρτ.: 7-9-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Υποβολή Οικονοµικής Προσφοράς για την  Ανάθεση   των  «Υπηρεσιών   Συλλογής-ιακοµιδής Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων    Γ.Ν. Πατρών Προϋπολογισµού 24.349.26 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. (Ημ. Ανάρτ.: 5-9-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ημ. Ανάρτ.: 4-9-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 14-8-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ προϋπολογισμού 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 18-08-2018 έως 17-02-2019. (Ημ. Ανάρτ.: 2-8-2018)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς
  για     την  Ανάθεση   των  «Υπηρεσιών   Συλλογής-ιακοµιδής    Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων    Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισµού 24.349,26  € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. (Ημ. Ανάρτ.: 30-7-2018)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Εξοπλισμού πληροφορικής σχετικά με την αναβάθμιση – επέκταση του υπάρχοντος εξοπλισμού (διακομιστές) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πάτρας», προϋπολογισμού 22.940,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. (Ημ. Ανάρτ.: 20-7-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 17-7-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO, ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημ. Ανάρτ.: 13-7-2018)
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημ. Ανάρτ.: 29-6-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO, ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημ. Ανάρτ.: 28-6-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:   Υποβολή   Οικονοµικής Προσφοράς  για     την  Ανάθεση   των  «Υπηρεσιών   Συλλογής-ιακοµιδής    Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων    Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισµού 24.372,20 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. (Ημ. Ανάρτ.: 27-6-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗ (Ημ. Ανάρτ.: 14-6-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 14-6-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 5-6-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για  Υποβολή   Οικονοµικής Προσφοράς  για     την  Ανάθεση   των  «Υπηρεσιών   Συλλογής-ιακοµιδή    Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων    Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισµού 24.372,20 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. (Ημ. Ανάρτ.: 31-5-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 29-5-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  (Ημ. Ανάρτ.: 24-5-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 24-5-2018)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ) (Ημ. Ανάρτ.: 21-5-2018)

  1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  ΠΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 €  ΜΕ ΦΠΑ , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (Ημ. Ανάρτ.: 14-5-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΠ" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής Ημ. Ανάρτ.: 10-5-2018)

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (Ημ. Ανάρτ.: 27-4-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 27-4-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS  ΤΟΥ ΓΝΠΑΤΡΩΝ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.200,00 €   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ . (Ημ. Ανάρτ.: 27-4-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολή   Οικονοµικής Προσφοράς  για     την  Ανάθεση   των  «Υπηρεσιών   Συλλογής-ιακοµιδή   Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων    Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισµού 24.372,20 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. (Ημ. Ανάρτ.: 24-4-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 40 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΗΥ, 40 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚAΙ 20 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ LASER EKTYΠΩΤΩΝ  A4   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.872 ,00€   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 19-4-2018)

Σημείωση: Η ημερομηνία αποσφράγισης της υπ΄αριθμό. 13520/19-04-2018 πρόσκλησης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια 40 ανακατασκευασμένων Η/Υ, 40 καινούργιων οθονών και 20 καινούργιων Laser εκτυπωτών Α4 » , λόγω απεργίας στις 25-04-2018 μετατίθεται σε νέα ημερομηνία αποσφράγισης στις 27-04-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  13.000,00 €   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  (Ημ. Ανάρτ.: 18-4-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER A4  (Ημ. Ανάρτ.: 17-4-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (Ημ. Ανάρτ.: 2-4-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 29-3-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ημ. Ανάρτ.: 23-3-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 22-3-2018)

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος  για την ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια ενός ουρητηροσκοπίου  (Ημ. Ανάρτ.: 12-3-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΝΤΥΠΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 12-3-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Υποβολή   Οικονοµικής Προσφοράς  για     την  Ανάθεση   των  «Υπηρεσιών   Συλλογής-ιακοµιδή Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων    Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισµού 24.795,66€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. (Ημ. Ανάρτ.: 9-3-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (Ημ. Ανάρτ.: 5-3-2018)

Διευκρίνηση: Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια μελανιών εκτυπωτών στην σελ. 2 στην παράγραφο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 13-03-2018 και όχι 13-02-2018 που εκ παραδρομής έχει γραφτεί.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM (Ημ. Ανάρτ.: 2-3-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ημερ. Ανάρτησης: 16-02-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την Ανάθεση των «Υπηρεσιών Συλλογής -Διακομιδή Νοσοκομειακών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (Ημερ. Ανάρτησης: 15-02-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (Ημερ. Ανάρτησης: 09-02-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (Ημερ. Ανάρτησης: 05-02-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (2) (Ημερ. Ανάρτησης: 31-01-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (Ημερ. Ανάρτησης: 31-01-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΠ κλπ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΓΝΠ (Ημερ. Ανάρτησης: 31-01-2018)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις Υπηρεσίες διακίνησης εγγράφων (Ημερ. Ανάρτησης: 30-01-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ημερ. Ανάρτησης: 19-01-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ημερ. Ανάρτησης: 17-01-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (Ημερ. Ανάρτησης: 17-01-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ημερ. Ανάρτησης: 15-01-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ NEOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.360,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  (Ημερ. Ανάρτησης: 04-01-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (Ημερ. Ανάρτησης: 29-12-2017)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ -ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ON LINE ΜΕΘΟΔΩΝ (Ημερ. Ανάρτησης: 21-12-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Ημερ. Ανάρτησης: 12-12-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Ημερ. Ανάρτησης: 12-12-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (Ημερ. Ανάρτησης: 12-12-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ–ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΝΠ–ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΕΚ)» για διάστημα ενός έτους προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Ημερ. Ανάρτησης: 8-12-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (Ημερομηνία Ανάρτησης: 24-11-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  (Ημερομηνία Ανάρτησης: 23-11-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την ανάδειξη αναδόχου για την επιμόρφωση του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών μέσω του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2017 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). (Ημερομηνία Ανάρτησης : 16-11-2017) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης  αναδόχου  για τις: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Α)ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ Β)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CPV 79210000-9 συνολικού προϋπολογισμού  43.788,00 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. (Ημερομηνία Ανάρτησης : 16-11-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Yποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια τριών (3) λαπαροσκοπικών σετ πολλαπλών χρήσεων, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. (Ημερομηνία Ανάρτησης : 15-11-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NEOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 14-11-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ    (Ημερομηνία Ανάρτησης : 14-11-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.432,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ . (Ημερομηνία Ανάρτησης : 13-11-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. (Ημερομηνία Ανάρτησης : 13-11-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" (Ημερομηνία Ανάρτησης : 13-11-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την Ανάθεση των «Υπηρεσιών Συλλογής -Διακομιδή Νοσοκομειακών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Γ.Ν.Πατρών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προϋπολογισμού 24.778,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (Ημερομηνία Ανάρτησης : 08-11-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 30-10-2017)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (Ημερομηνία Ανάρτησης : 30-10-2017)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.957,2 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 30-10-2017)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 24-10-2017)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  CPV:50421000-2 (Ημερομηνία Ανάρτησης : 20-10-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 07-09-2017)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 07-09-2017)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥΣ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 07-09-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ (ΑΠΟ 16-09-2017 Εως 17-11-2017» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 30-08-2017)

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την Ανάθεση των «Υπηρεσιών Συλλογής -Διακομιδή Νοσοκομειακών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Γ.Ν. Πατρών Προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (Ημερομηνία Ανάρτησης : 25-08-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.168 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 23-08-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 23-08-2017)

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Για το έργο “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ » για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών προϋπολογισμού 16.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ”. (Ημερομηνία Ανάρτησης : 11-08-2017)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για το Έργο “ Υπηρεσίες φύλαξης της Υγειονομικής Μονάδας Βάσης του Γ. Ν. Πατρών, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (Ημερομηνία Ανάρτησης : 31-07-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (Ημερομηνία Ανάρτησης : 28-07-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ –ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ)»  CPV: 79511000-9,  για διάστημα τριών (03) μηνών ήτοι από 03-08-2017 έως 02-11-2017 προϋπολογισμού 9.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών   (Ημερομηνία Ανάρτησης : 26-07-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.858,56 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  (Ημερομηνία Ανάρτησης : 21-07-2017)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για το έργο “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ » για διάστημα ένα (01) μήνα προϋπολογισμού 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ”.
(Ημερομηνία Ανάρτησης : 19-07-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ NEOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.800,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 18-07-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ –ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ)»  CPV: 79511000-9,  για διάστημα επτά (07) μηνών, ήτοι από 19-07-2017 έως 18-02-2018 προϋπολογισμού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών   (Ημερομηνία Ανάρτησης : 14-07-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) (Ημερομηνία Ανάρτησης : 11-07-2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING  (Ημερομηνία Ανάρτησης : 28-06-2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 28-06-2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 28-06-2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 16-06-2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ HΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.350,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ  (Ημερομηνία Ανάρτησης : 12-06-2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ : 1.ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ) από ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 2.  ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ από ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 1/2005 ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΔΠΧ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   (Ημερομηνία Ανάρτησης : 2-06-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ : 1.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΗΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΡΑΠ ( ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΞΥΛΟ –ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ –ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΓΥΑΛΙ)   (Ημερομηνία Ανάρτησης : 2-06-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ   (Ημερομηνία Ανάρτησης : 2-06-2017) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για το Έργο "ΑNAδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού ΕλεγκTH" προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ      (Ημερομηνία Ανάρτησης : 25-05-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ “ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ EFT-POSTOY ΓΝ. ΠΑΤΡΩΝ     (Ημερομηνία Ανάρτησης : 25-05-2017) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ )2 (Ημερομηνία Ανάρτησης : 23-05-2017) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO, ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 19-05-2017) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΓΝΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 18-05-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  (Ημερομηνία Ανάρτησης : 18-05-2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (Ημερομηνία Ανάρτησης : 12-05-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για το έργο “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ » για διάστημα ένα (01) μήνα προϋπολογισμού 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ” (Ημερομηνία Ανάρτησης : 12-05-2017)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για το Έργο “ Υπηρεσίες φύλαξης της Υγειονομικής Μονάδας Βάσης του Γ. Ν. Πατρών, για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
(Ημερομηνία Ανάρτησης : 04-05-2017)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.11551/2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (33141114-2), ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (33141119-7) ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ (33141112-8)

(Ημερομηνία Ανάρτησης : 03-05-2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

(Ημερομηνία Ανάρτησης : 27.4.2017)

ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.800,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.366,93 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

(Ημερομηνία Ανάρτησης : 13.4.2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ αναδόχου  για την Προμήθεια: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ)  του ΓΝΠ

(Ημερομηνία Ανάρτησης : 24.3.2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ"  (Ημερομηνία Ανάρτησης : 23.3.2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝΠ

(Ημερομηνία Ανάρτησης : 23.3.2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ ΚΑΙ 2 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 21.03.2017)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝΠ (Ημερομηνία Ανάρτησης : 17.3.2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 6 συσκευών πλύσης-απολύμανσης σκωραμίδων  (Ημερομηνία Ανάρτησης : 13.3.2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.810,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  (Ημερομηνία Ανάρτησης : 23.2.2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4375/13-02-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορά σε Υπηρεσίες Συλλογής - ∆ιακοµιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Γ. Ν. Πατρών & Ν. Μ. Ν. Θώρακος   (Ημερομηνία Ανάρτησης : 17.2.2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την Ανάθεση των «Υπηρεσιών Συλλογής -Διακομιδή Νοσοκομειακών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Γ.Ν.Πατρών & Ν.Μ.Ν. Θώρακος Προϋπολογισμού 14.359 ,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

Ημερομηνία Ανάρτησης : 13.2.2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ    (ΗΜ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10-2-2017)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΠ

Ημερομηνία Ανάρτησης : 8.2.2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης : 6.2.2017

 

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΒΆΣΗΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΏΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26-01-2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (COURIER) ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης : 20.1.2017

--------------------------------------------------

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία Ανάρτησης : 9.1.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης : 15.12.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ 14-12-2016

 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09-12-2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09-12-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ & 2. ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡΣ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 08-12-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 29.11.2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 28.11.2016

3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΜ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 25.11.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΓΝΠ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.11.2016

Πρόσκληση για την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού δικτύου για το πολυόροφο κτίριο του ΓΝΠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 18.11.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 11.11.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 2.11.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 27-10-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.10.2016

Προσκληση για την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού δικτύου για το πολυόροφο κτίριο του ΓΝΠ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 18.10.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ

Διευκρίνηση : Ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι 31576/17.10.2016

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 17.10.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 5.10.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 27.9.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.9.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 7.9.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 22.7.2016

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 15.7.2016

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.7.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 13.7.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 12.7.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ   Για το έργο  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 17.6.2016

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 13.5.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 12.5.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 7.4.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ" ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)" ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΜΗΝΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 30.3.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 24.3.2016

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.3.2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5α_2014 ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 15.3.2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Παρασκευής Γευμάτων (Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 11.3.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΝΠ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 17.2.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 5.2.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ (15-02-2016 ΕΩΣ 14-03-2016)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 2.2.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 27.1.2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.1.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 9.12.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 8.12.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΝΠ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΝΠ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 13.11.2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 34062/11-11-2015  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 11.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 9.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5_2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 26.10.2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΓΝΠ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.10.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 7.10.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.9.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 4.8.2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 3.8.2015

Στην υπ΄αριθμ. 22788/31-07-2015  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος , στην τελευταία παράγραφο ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ από Παρασκευή 04-08-2015 σε Τρίτη 04-08-2015 .

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 31.7.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 29.7.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 16.7.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 18.6.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 19.5.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2014  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (Ημερομηνία ανάρτησης 29.5.2015)

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 15 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ 3-6-2015 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ 8-6-2015 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 18.5.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.5.2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 29.4.2015

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.4.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο "Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων" για διάστημα ενός (01) μήνα τρέχοντος έτους

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 16.1.2015

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΜΟΥ 54

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 12.12.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για το έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ & ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014)»

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 13.8.2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 5.8.2014

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25276/5-8-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.7.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝ ΘΩΡΑΚΟΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 12.6.2014

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΜΟΥ 33

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 20.3.2014

ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙA

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 5.3.2014

Στην αριθ. 7398/04-03-2014 με ΑΔΑ : ΒΙΚΘ46906Λ-ΡΗΩ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » , διευκρινίζεται ότι: πριν την σύνταξη Σύμβασης θα ζητηθεί  από την μειοδότρια εταιρεία η κατάθεση αδειών που διέπονται από την νομοθεσία ΚΥΑ 146163/2012.

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 16.12.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 3.12.2013

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 28.11.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 15.10.2013

Συρόμενες θύρες στα ΤΕΠ στο Ισόγειο της Νέας Πτέρυγας

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 7.10.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 4.10.2013

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΜΟΥ 33

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 26.9.2013

Προληπτική Συντήρηση των Κέντρων Αερίων-Κενού Αναπνευστικού & Βιομηχανικού Αέρα, καθώς και Απαγωγών αναισθητικών Αερίων Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Κατασκευή ειδικού συγκροτήματος πάγκου – ντουλαπιών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Νέας Πτέρυγας

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 17.9.2013

Ετήσια Συντήρηση Πρασίνου ΓΝΠ (Κεντρικού Κτιρίου – Δ.Τ – Κ.Υ Χαλανδρίτσας)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 13.9.2013

Επισκευές   στο δίκτυο ατμού στη γραμμή από το λεβητοστάσιο προς την Νέα Πτέρυγα

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 9.9.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 22.8.2013

Προσφορά σχετικά με το έργο "Μεταφορά του Αιματολογικού & του Βιοχημικού Εργαστηρίου από το κτίριο Γ. Γεννηματά στο Διώροφο Κτίριο του Γ.Ν. Πατρών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 20.8.2013

Μεταφορά του Αιματολογικού & του Βιοχημικού Εργαστηρίου από το κτίριο "Γ. Γεννηματά " στο Διώροφο Κτίριο του Γ.Ν. Πατρών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.8.2013

Συντήρηση Υποσταθμών Γ.Ν.Π

Προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων και ντουλαπιών στο σηπτικό χειρουργείο του Δορυφορικού Τμήματος (πρώην 409 Σ.Ν.)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 12.8.2013

Αποκατάσταση της βλάβης του συστήματος κατάσβεσης στο ISOBOX του Φαρμακείου

Συντήρηση-Αναγόμωση  πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και CO2 στα Κτίρια αρμοδιότητας του Γ.Ν.Π

Προμήθεια   υλικών ( Σακκόφιλτρων & πρόφιλτρων ) για την Συντήρηση των Κ.Κ.Μ. της Νέας Πτέρυγας

Μεταφορά - διακίνηση Προϊόντων Αίματος της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου

Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων στο Διώροφο Τμήμα του Κεντρικού Κτιρίου του Γ.Ν.Π

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 7.8.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 29.7.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ του Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 19.7.2013

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 660/18-7-2013  ΜΕ ΑΔΑ ΒΛ4346906Λ-ΔΘΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 4.7.2013

Συντήρηση Συστήματος Επεξεργασίας Νερού

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 28.6.2013

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΜΟΥ 54

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 25.6.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 20.6.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.6.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ)

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 76 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 3.6.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 15.5.2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή για το έργο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  για δύο (02) έτη του Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ), ΚΑΕ 429 CPV 79210000-9 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,  συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38.000,00  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 26.4.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 23.4.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 29.3.2013

Κατάθεση Προσφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 27.3.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 22.3.2013

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.3.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 8.2.2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚ  39/2011

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΓΕΙΑΣ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΜΟΡΦΗ

 ------

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚ   37/2011

Αναλώσιμα και αντιδραστήρια για την κυτταρολογία υγρής φάσης με το σύστημα αυτόματης επίστρωσης

Γενικές προδιαγραφές για τα είδη :

Τα ζητούμενα είδη α/α 333-342 πρέπει να είναι συμβατά με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων του εργαστηρίου

 και αυτό να αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του οίκου κατασκευής της συσκευής.

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 7.2.2013

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 5.2.2013

Κατάθεση Προσφορών

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 30.1.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 29.1.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ

Κατάθεση προσφορών Α

Κατάθεση προσφορών Β

Κατάθεση προσφορών Γ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 22.1.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Κατάθεση προσφορών Α

Κατάθεση προσφορών Β

Κατάθεση προσφορών Γ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 16.1.2013

ΓΕΝΙΚΑ

Για τις διακηρύξεις όπου δεν αναγράφονται ποσότητες στα είδη, αυτά δεν ζητούνται οπότε και δεν θα προσφέρονται.

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 50/2011

Σχετικά με την προδιαγραφή Νο 4 της υπ.αριθμ. 50/2011 διακήρυξης του Νοσοκομείου μας  που αφορά τεχνικές προδιαγραφές παρακλινιων μόνιτορ με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης για την Καρδιολογική Μονάδα διευκρινίζουμε ότι:

Τα υπό προμήθεια παρακλινια μόνιτορ να έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των (δίκτυο) και  όχι με τα υπάρχοντα

  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 43/201

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ  32/2011

Σχετικά  με :

Α.

2.Να έχει συνολική ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 1800 ανοσοβιοχημικών αναλύσεων ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι ηλεκτρολύτες

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ.

 Β.      U.C.F.P  (URINE CEREBROSPINAL FLUID OROTEINE)

 

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.1.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 10.1.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 ΚΥΒ ΠΕΡΙΠΟΥ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ  ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ

                                             ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

 

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 8.1.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ , ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚ., ΚΥ, ΙΑΚ, ΚΨΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 31.12.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ (ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 17.12.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 13.12.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΟΡΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ(ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 10.12.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για το έργο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για το έτος 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 4.12.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 26.11.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ (ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.11.2012

Ανακοίνωση για τη λήψη μειοδοτικών προσφορών “ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ”  

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 12.11.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 2.11.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΣ SERVER

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Εργασίες συμμόρφωσης των Δαπέδων Χώρων Χειρουργείων Δορυφορικού Τμήματος Γ.Ν.Π.  '' Ο Άγιος Ανδρέας ''

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 25.10.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νοσοκομειακά είδη από χαρτί (ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 15.10.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 10.10.2012

Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη 12/2011

Σε συνέχεια της υπ΄αρ. 12/2011 Διακήρυξης σχετικά με την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ),

διευκρινίζεται ότι τα τεμάχια των δειγμάτων τα οποία ζητούνται στην διακήρυξη, δεν είναι δεσμευτικά για την συμμετοχή στην διαδικασία.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ -ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 5.10.2012

ΔΙΕYΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 2.10.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜO ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 1.10.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 26.9.2012

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ)

Προμήθεια και Εγκατάσταση κλιματιστικού για την Αιματολογική Κλινική-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.9.2012

Προμήθεια και Εγκατάσταση κλιματιστικού για την Αιματολογική Κλινική

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 28.8.2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.  6 /2011  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)

 

« ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ»

 

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 27.8.2012

Ματαίωση του Διαγωνισμού για "Υπηρεσίες Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων", με Αρ. Διακήρυξης 7/2011,

με ΑΔΑ: Β4Γ24690Λ-Κ66 και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού μετά από έγκριση προδιαγραφών από την ΕΠΥ.

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 22.8.2012

Ορθή επανάληψη των σελίδων 88-89 της

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

(ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, 409 Δ.Τ., ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΗΜΑΤΑΣ, ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8/2011

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 730.000,00 €   λόγω αναριθμητισμού

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 20.8.2012

Ορθή επανάληψη της σελίδας 89 της

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

(ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, 409 Δ.Τ., ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΗΜΑΤΑΣ, ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8/2011

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 730.000,00 €   λόγω αναριθμητισμού

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 7.8.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 30.7.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 18.7.2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 6.7.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔIΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ"  έτους 2011

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 2.7.2012

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ» (Πρωτοξείδιο)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 20.6.2012

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διακήρυξης για την προμήθεια “ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ”

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 28.5.2012

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια “ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ”

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 19.3.2012

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 29.11.2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 38112/27.10.2011 "ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

σύμφωνα με την αριθμ. 44/28.11.2011 θέμα 13ον απόφαση Δ. Σ. Νοσοκομείου με ΑΔΑ:457Γ46906Λ-Γ5Δ “Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις τύπου CALL CENTER, όπως αυτό τονίζεται κατ' επανάληψη στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Είναι προφανές ότι το CALL CENTER (Tηλεφωνικό Kέντρο) του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες και απαραίτητες υποδομές απρόσκοπτης λειτουργίας του (συστήματα UPS, Backup, κλπ), ενώ η ηχογράφηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αποτελεί standard ενός τυπικού τηλεφωνικού κέντρου. Τέλος διευκρινίζεται ότι σαφώς καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές το πλήθος των κλήσεων (περίπου 7.600 ραντεβού μηνιαίως, με επιπλέον πιθανές ακυρώσεις και επιβεβαιώσεις), ενώ αναφορικά με το επίπεδο παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement), στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι το CALL CENTER θα πρέπει να επανδρώνεται με ικανό αριθμό ατόμων, ώστε ο μέγιστος χρόνος αναμονής να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και standards αυτό δίνει τη δυνατότητα να απαντάται εντός 30 δευτερολέπτων ένα ποσοστό κλήσεων ίσο με 80% (80/30), όπου είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα εξυπηρέτησης των κλήσεων στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού.”    

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 23.11.2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σε συνέχεια  της αριθμ. 36/16-9-2011 απόφασης ΔΣ  με ΑΔΑ 450Π46906Λ-ΧΚΙ, οι εταιρείες που έλαβαν μέρος για την προμήθεια φαρμάκων  Διενέργειας 3-11-2011 με ΑΔΑ  45Ο746906Λ-ΑΣΗ, καλούνται να προσέλθουν για διαπραγμάτευση στις 29-11-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας.

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.10.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 23.5.2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 52α/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΕΝOΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜEΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦOΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ (AMBULANCE ) ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚHΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ 4X2 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 20.5.2011

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  << Π.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε >> ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ»

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 18.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 52α/2010  με ΑΔΑ 4ΑΘΒ46906Λ-Χ διακήρυξη σχετικά με την προμήθεια ΕΝΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜEΝΟ ΑΣΘΕΝΟΦOΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ (AMBULANCE) ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚHΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ 4X2

Σας γνωρίζουμε ότι θα γίνει ορθή επανακοινοποίηση της αρ. 52α/2010 διακήρυξης.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ «BIOSET HEALTHMED S.A.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΥΡΩΜΑΡΤ Α.Ε » ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ «STERILE HELLAS ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. » ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  «ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.» “ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ τύπου SOMATOM EMOTION του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS Healthcare με ανταλλακτικά”

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ « JOHNSON & JOHNSON A . E . » ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  « PHARMA CHEMIE Α.Ε . » ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  « GATEX E .Ε. . » ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  «CARESTREAMHEALTH HELLAS S.A.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ -ΚΑΣΕΤΩΝ”

 

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 9.5.2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κέντρων Υγείας του Γ. Ν. Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 4.5.2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 42Α/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ετήσια συντήρηση Αναπνευστήρων με ανταλλακτικά του Νεογνικού τμήματος της Μ. Ε. Θ. και των Ε. Ε. Ι.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 52α/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΕΝOΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜEΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦOΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ (AMBULANCE ) ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚHΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ 4X2 (θα γίνει ορθή επανακοινοποίηση της αρ. 52α/2010 διακήρυξης)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ» - MENTIMEK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ» - BIO-SET

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ» - SARSTEDT

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 23.3.2011

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 15.3.2011

Σύμβαση ASEPTA Ουροσυλλεκτών

Σύμβαση ΕΛΛΕΝΚΟ Ουροσυλλεκτών

Σύμβαση για την ανάθεση σε Εξωτερικό Συνεργάτη την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Σύμβαση συστημάτων πυρανίχνευσης

Σύμβαση για χωρίσματα ξηράς δόμησης

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 2.3.2011

Σύμβαση αερίων πρωτοξειδίου αζώτου

Σύμβαση εγκατάστασης στήλων οροφής

Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρονικού πιεσομέτρου οξυμέτρου

Σύμβαση ροομέτρων

Σύμβαση συστήματος ατμού

Σύμβαση βυσματούμενης μονάδας

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 1.3.2011

Σύμβαση Ακτινολογικού

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 25.2.2011

Σύμβαση Διπλογραφικού Συστήματος

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 16.2.2011

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 15.2.2011

ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την αριθμ 7/31-01-2011 απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"  με ΑΔΑ  4ΑΛΓ46906Λ-Ξ  σχετικά με το διαγωνισμό   αριθμ. 58/2010 δ/ξης, που αφορά την προμήθεια :

"ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ) διενέργειας 20/01/2011

Γίνεται η εξής ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  επί των τεχνικών προδιαγραφών στη σελ. 58 διακ 58/2010

<<H κασέτα με τα αντιδραστήρια και τα ηλεκτρόδια ,είτε είναι ενσωματωμένα στην κασέτα, είτε είναι ξεχωριστά στο μηχάνημα, πρέπει να μπορούν να αντέξουν για το μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης κόστος—όφελος.>> 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 4.2.2011

ΘΕΜΑ 1ον: «Αριθμ. 40894/23-12-10, 40496/21-12-10, 41127/27-12-10 και 41214/28-12-10 έγγραφα των Δ/ντών της Β΄ και Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής για επείγουσα εμφύτευση βηματοδοτών»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 11ον: «Αριθμ. 3625/31-01-11 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και Αντιδραστηρίων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 3ον: «.Αριθμ. 2996/25-01-11, 2692/24-01-11, 2977/25-01-11 έγγραφα του Δ/ντή της Β΄ και Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής για επείγουσα εμφύτευση βηματοδοτών»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 6ον : Αριθμ 40737/22-12-2010 ενημ σημείωμα του Γρ Προμηθειών σχετικά με κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Σίτιση των ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» προϋπολογισμού 44.000,00 € Με ΦΠΑ»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 10ον: «Αριθμ. 3620/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ Προμηθειών σχετικά με Υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθειες ειδών που δεν υπάρχει σύμβαση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συνολικής δαπάνης 968,01 € με ΦΠΑ»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 5ον: «Αριθμ. 3624/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 6ον: «Αριθμ. 3623/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 6ον: Αριθμ. 2024/14-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με «Κατακύρωση πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια: Ενός Συστήματος Ψηφιοποίησης Ακτινογραφίας με Εμφανιστήριο Ξηράς Εκτύπωσης, προϋπολογισμού: € 38.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 7ον: «Αριθμ. 3622/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 8ον: «Αριθμ. 3621/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 9ον: Αριθμ. 2152/19-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Υ.Υ. 2011.

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 9ον: «Αριθμ. 3618/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 28.1.2011

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 3ον: Αριθμ. 2119/19-01-11 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας ειδών για την λειτουργία της αποστείρωσης στην νέα Πτέρυγα.

ΘΕΜΑ 2ον: Αριθμ. 1910/18-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με προμήθεια ΜΙΑΣ ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (91496-1AHRSU) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 4.850,00€ + ΦΠΑ.

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 11ον: Αριθμ. 2208/19-01-11 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών για διενέργεια διαγωνισμού της Ετήσιας Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ & ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 26.1.2011

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 5ον: Αριθμ. 2077/19-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό.

ΘΕΜΑ 10ον: Αριθμ. 684/18-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με Τεχνική αξιολόγηση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό.

ΘΕΜΑ 12ον: Αριθμ. 2048/18-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 75.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 11ον: Αριθμ. 1708/17-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με «Κατακύρωση Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας – εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης στα κέντρα υγείας.

ΘΕΜΑ 5ον: «Αριθμ. 1225/13-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ Προμηθειών σχετικά με Υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθειες ειδών που δεν υπάρχει σύμβαση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συνολικής δαπάνης 6.352,77 € +ΦΠΑ»

ΘΕΜΑ 6ον: «Αριθμ. 1222/13-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ Προμηθειών σχετικά με Υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθειες ειδών που δεν υπάρχει σύμβαση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συνολικής δαπάνης 4.151,84 € +ΦΠΑ»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 1ον: «Αριθμ. 2102/19-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ Προμηθειών σχετικά με Υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθειες ειδών που δεν υπάρχει σύμβαση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συνολικής δαπάνης 7.126,50 € +ΦΠΑ»

ΕΗΔ ΘΕΜΑ 2ον: «Αριθμ. 2103/19-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ Προμηθειών σχετικά με Υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθειες ειδών που δεν υπάρχει σύμβαση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συνολικής δαπάνης 12.338,13 € +ΦΠΑ»

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 10.1.2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ετήσια συντήρηση μηχανημάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Υπηρεσίες διαχείρισης των αμιγώς μολυσματικών Νοσοκομειακών αποβλήτων

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 5.1.2011

Ανοικτός Τακτικός Διεθνής Διαγωνισμός για Άρτο, Ψωμί Τόστ, Αρτίδια, Φρυγανιές

Ανοικτός Τακτικός Διεθνής Διαγωνισμός για Είδη Ιματισμού γενικώς

Ανοικτός Τακτικός Διεθνής Διαγωνισμός για Είδη Παντοπωλείου

Ανοικτός Τακτικός Διεθνής Διαγωνισμός Κρέατος, Πουλερικών, Λαχανικών και Ψαριών Κατεψυγμένων

Ανοικτός Τακτικός Διεθνής Διαγωνισμός Τυροκομικών

Ανοικτός Τακτικός Διεθνής Διαγωνισμός Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρων Υγείας

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 31.12.2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 22/10-12-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"  ΜΕ ΑΔΑ  4ΙΙΞ46906Λ-1  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ 52/2010 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11-1-2011 ΓΙΑ ΤΟ
 

Α) ΕΝOΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜEΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦOΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ (AMBULANCE   ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚHΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ 4X2

        

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

B.  ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΙΣΟΝ ΒΑΓΚΟΝ   (VAN)

                (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 2000 κ.ε. Περίπου)” ΜΑΤΑΙΩΣΗ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 30.12.2010

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του είδους ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (υγρού)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.12.2010

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 16.12.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 10.12.2010

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ AΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 9.12.2010

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 8.12.2010

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 6.12.2010

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 2.12.2010

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 25.11.2010

                                   ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

Επί της αριθμ. 49/2010 Δ/ξης  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παρ(6) (σελ 70 της διακήρυξης), που αφορά την προμήθεια του:

"ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΥΔΑΤΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ" διενέργειας 13/12/2010

 

«Να πληροί υποχρεωτικά τα διεθνή standards ασφαλείας IEC 601.1 Όλα τα συστήματα του συγκροτήματος να διαθέτουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό CE MARK.

Να υποβληθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2000, του προμηθευτή και της κατασκευάστριας εταιρίας.

Οποιαδήποτε πιστοποίηση ή συμμόρφωση με άλλες σειρές του προτύπου ποιότητας ISO, να συμπεριληφθεί στην προσφορά προς αξιολόγηση»

                                                        ---------

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 19.11.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια :  “ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ”

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 18.11.2010

ΜΑΤΑΙΩΣΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 18η/12-11-2010 ΑΠΟΦ. Δ.Σ ΤΗΣ ΔΙΑΚ. 44/2010 :  "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)»          

ΗΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 22-11-2010  

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 12.11.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια : "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια : "ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια : "ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ" 

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 5.11.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την προμήθεια ΕΝOΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜEΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦOΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ (AMBULANCE) ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚHΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ 4X2  και ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΙΣΟΝ ΒΑΓΚΟΝ (VAN)

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 27.10.2010

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια:  Α) «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ» και  Β)«ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ»

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 22.10.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια  «ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΥΔΑΤΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ»   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συντήρησης Θερμοκοιτίδων Νεογνικού και Αίθουσας Τοκετών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συντήρησης Αναισθησιολογικών μηχανημάτων και Αναπνευστήρων με ανταλλακτικά Χειρουργείου Νεογνικού Μ. Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συντήρησης μηχανημάτων (αναπνευστήρων) με ανταλλακτικά της Μ.Ε.Θ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 15.10.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)» (ΜΑΤΑΙΩΣΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την  «Ετήσια συντήρηση Αναπνευστήρων με ανταλλακτικά του Νεογνικού τμήματος της Μ. Ε. Θ. και των Ε. Ε. Ι.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «Ετήσια συντήρηση Ανελκυστήρων με ανταλλακτικά»

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 11.10.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ :      ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ      ΤΣΑΠΡΑΖΗ      ROCHE      ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ  

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 4.10.2010

  
        ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σχετικά με την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (αρ.28/2010 διακήρυξη με ημερ. Διεν.26-10-2010)

 

Ως προς το είδος με α/α 23 της διακήρυξης: ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

Οι ταινίες να υπολογίζουν τις ακόλουθες 10 (δέκα) παραμέτρους: γλυκόζη- χολερυθρίνη- κετόνη- ειδικό βάρος- αίμα- ph -λεύκωμα- ουροχολυγόνο- νιτρικά- λευκοκύτταρα.


Ως προς το είδος με α/α 24 της διακήρυξης: ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ

Οι ταινίες να υπολογίζουν τις ακόλουθες 10 (δέκα) παραμέτρους:

γλυκόζη- χολερυθρίνη- κετόνη- ειδικό βάρος- αίμα- ph -λεύκωμα- ουροχολυγόνο- νιτρικά- λευκοκύτταρα.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 24.9.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.9.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια  ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια: «ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια:  Α) «ΧΑΡΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΣ » και  Β)«ΧΑΡΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΟΙΝΟΣ»

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 20.9.2010

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 9η/10-9-2010 ΑΠΟΦ. Δ.Σ ΤΗΣ ΔΙΑΚ. 16/2010 :  ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια  ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ"

ΗΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 22-9-2010

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 17.9.2010

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια-Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης στα Κέντρα Υγείας Κ.Αχαϊας-Ερυμάνθειας-Χαλανδρίτσας του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ"

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την προμήθεια των κάτωθι ειδών : ΑΡΤΟΣ-ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ & ΑΡΤΙΔΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ)”

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών για «Υπηρεσίες πλύσης – καθαρισμού – σιδερώματος ιματισμού»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την  προμήθεια ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 10.9.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (υγρού)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διαγωνισμού την  προμήθεια  Α) ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ-ΚΙΜΑΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, Β) ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διαγωνισμού την  προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια “ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ”

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης  αναδόχου  για την Προμήθεια: Α) Αέρια Διάφορα,  Β) Πρωτοξείδιο του Αζώτου

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 27.8.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΝΗΨΕΩΣ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΤΗΕRMOGRAFICA HELLAS E.Π.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΜΕ.S.SER. E.Π.Ε.

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 03.08.2010

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια: α) ΓΑΖΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΩΝ, β) ΓΑΖΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια: α) ΓΑΖΩΝ & β)  ΓΑΖΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια: “ ΓΑΖΩΝ με ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ”

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια: α) ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ β) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια: “ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ”

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ»  

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 30.7.2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια  ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια  ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (ΜΑΤΑΙΩΣΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ανάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια “Αναλώσιμο Υλικό Ιατρικών συσκευών-μηχανών”

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ανάδειξης αναδόχου  για την Προμήθεια α) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ  β) ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ και γ) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

               

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 23.7.2010

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΠΛΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ(ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)»  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια  «ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια  «ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ»

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 23.7.2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 20.7.2010

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης αναδόχου  για : Την Προμήθεια  «ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» του Γ.Ν.Π. ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης αναδόχου  για : Την Προμήθεια «ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» του Γ.Ν.Π. ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 9.10.2009

Διακήρυξη Πυρανίχνευσης Κέντρων Υγείας

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 21.8.2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8ος/2009

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 12.8.2009

Διάφορες Συμβάσεις (BECTON, BIOMER τροποποίηση,  BIOSNA, ΑΒΒΟΤ, ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ,  ΒΙΟ-RAD, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ,  ΜΕDICON, ΜΕΝΑRINI, DIACHEL, NDD, ROCHE, ΒΑΡΕΛΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ)

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 10.8.2009

Σύμβαση  προμήθειας Γραφικής ύλης ΕΠΠ 2007

Συμβάσεις  προμήθειας μηχανημάτων για ΤΕΠ

Σύμβαση  προμήθειας Ουροσυλλεκτών ΕΠΠ 2006 ημερομηνία διενέργειας 21-6-07

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ανάρτηση στην ιστοσελίδα : 05.08.2009)

Διακήρυξη Άρτου-Ψωμιού Τόστ-Αρτιδίων

Διακήρυξη Γάλακτος-Προιόντων Γιαούρτης

Διακήρυξη Νωπών Πουλερικών

Διακήρυξη Τυροκομικών

Διακήρυξη φρέσκου κρέατος-Γαλοπούλας

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 22.7.2009

Συμβάσεις για την προμήθεια ΓΑΖΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΩΝ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ  (ΗΜΕΡ. ΔΙΕΝ. : Α΄ φάση: 23-06-2008, Β΄φάση: 30-09-08)   [Ε. Π. Π. 2007]  του Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨.

Συμβάσεις για την προμήθεια  ΕΝΟΣ ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟΥ VAN [ ημερ. διεν. :13-05-09],  του  Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.7.2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΡΥΓΑΝΙΩΝ 2009

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 19.6.2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 13.5.2009

Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 30.4.2009

Συμβάσεις Προμήθειας Στολών Εργασίας (Υποδημάτων)

Σύμβαση Προμήθειας διαφόρων Στολών Εργασίας

Συμβάσεις Προμήθειας Ειδών Ιματισμού

Περίληψη Προκήρυξη VAN Αιμοδοσίας

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 31.3.2009

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ. ΜΕΤΡΟ 2.2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ. ΜΕΤΡΟ 2.2

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 3.2.2009

Συμβάσεις για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ   ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  [ΗΜΕΡ. ΔΙΕΝ.:25-06-2007, Ε. Π. Π. 2006]  του Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨

Συμ  Συμβάσεις για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ [Ε. Π. Π. 2006]

       του Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 19.1.2009

Σύμβαση προμήθειας τριών μικροσκοπίων Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 11.12.2008

Σύμβαση για την συντήρηση δύο τηλεφωνικών κέντρων  και συμπληρωματικές συμβάσεις  συντήρησης ανελκυστήρων και απεντόμωσης-μυοκτονίας.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 25.11.2008

Σύμβαση για την προμήθεια ενός μηχανήματος επικάλυψης

Συμβάσεις για την προμήθεια  φακών Οφθαλμολογικών

Συμβάσεις για την συντήρηση Υπερήχων και Εγχρώμου Υπερηχοκαρδιογράφου Μ/Γ Κλινικής

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 7.11.2008

Πρόχειρος διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή  για την προμήθεια: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΑΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 23.10.2008

Σύμβαση για την προμήθεια ενός Tour  για το γναθοχειρουργικό τμήμα του Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ  Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 22.10.2008   

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 14.10.2008   

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ - ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ, ΕΠΠ. 2006

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,ΟΡΟΙ ΦΑΡΜ. ΕΚ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΠ. 2006

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡ. ΠΙΕΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ, ΕΠΠ. 2006

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΠΠ. 2006

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 10.10.2008   

Συμβάσεις Αιμοδοσίας

Συμβάσεις Συσκευών Ανάνηψης

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα : 8.10.2008   

 Σύμβαση   για την απεντόμωση – μυοκτονία του Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨ (περίοδος ισχύος: 15-09-2008 ως 15-09-2009)