ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

   

    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ :

                ΤΗΛ. : 2613 601880

                FAX  : 2613 601893

 

    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ :

                ΤΗΛ. : 2613 601870