Δ.ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (αναρτηση 27-9-2018)

Κατάθεση αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζομένων για Δ.Ι.Ε.Κ  Γ.Ν Πατρών  εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019 (αναρτ. 4-7-2018)

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ (αναρτηση 22-9-2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕπιλογΗς υποψηφΙων καταρτιζομΕνων για το Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν. ΠατρΩΝ για το εκπαιδευτικΟ  Ετος 2017-2018  (αναρτηση 12-9-2017)

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 2613 601929

Ανακοίνωση Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων για το Δ.ΙΕΚ του ΓΝΠ για το 2015-2016

Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων για το Δ.ΙΕΚ του ΓΝΠ για το 2015-2016

Αποτελέσματα Τελικής Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων για το Δ.ΙΕΚ του ΓΝΠ για το 2015-2016

Ανακοίνωση Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων για το Δ.ΙΕΚ του ΓΝΠ για το 2016-2017

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων για το Δ.ΙΕΚ του ΓΝΠ για το 2016-2017

 

---