Χρήσιμες Συνδέσεις

 

http://www.yyka.gov.gr/ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

www.agandreashosp.gr Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

www.oncology.gr Μονάδα Χημειοθεραπείας Γ.Ν.Π. "Ο Άγιος Ανδρέας"

www.andrology-patras.gr Ανδρολογικό Τμήμα Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Π. "Ο Άγιος Ανδρέας"

www.pgnp.gr Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο)

www.ispatras.gr Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

www.eina.gr Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας

www.poedhn.gr Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων

http://ghia.nurs.uoa.gr Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής Υγείας και Τεκμηρίωσης

www.eemyy.gr Επιστημονική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας

www.nsph.gr Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

www.hl7hellas.gr Health Level 7 Hellas

www.patras.gr Δήμος Πατρέων

 

www.adedy.gr Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

www.tee.gr Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

www.emdydas.gr Πανελλήνια Ομοσπονδία Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

www.pasypl.gr Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου

 

www.et.gr Εθνικό Τυπογραφείο

www.ypes.gr Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

http://www.mof-glk.gr/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

www.parliament.gr Βουλή των Ελλήνων

www.asep.gr A.Σ.Ε.Π.

www.elinyae.gr Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

 

www.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών

www.uop.gr Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

www.ucg.gr Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

http://www1.eap.gr   (www.eap.gr) Ανοικτό Πανεπιστήμιο

www.teipat.gr A.T.E.I. Πάτρας

www.teimes.gr Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

 

www.infosoc.gr Κοινωνία της Πληροφορίας - Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

www.ktpae.gr Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

www.syzefxis.gov.gr ΣΥΖΕΥΧΙΣ

http://ru6.cti.gr/broadband Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

http://www.google.gr Μηχανή αναζήτησης GOOGLE

www.altavista.com Μηχανή αναζήτησης ALTAVISTA