ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 24-1-2020)

ΛΙΣΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΩΡΛ

ΛΙΣΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 20-1-2020)

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 8-1-2020 ΕΩΣ 19-1-2020