ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 31-5-2019)

ΛΙΣΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΩΡΛ

ΛΙΣΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 28-5-2019)

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 13-5-2019 ΕΩΣ 26-5-2019