ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18-10-2019)

ΛΙΣΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΩΡΛ

ΛΙΣΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14-10-2019)

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 30-9-2019 ΕΩΣ 13-10-2019