ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18-09-2020)

ΛΙΣΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΩΡΛ

ΛΙΣΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

 ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 15-09-2020)

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 31-08-2020 ΕΩΣ 13-09-2020