ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 23-10-2020)

ΛΙΣΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΩΡΛ

ΛΙΣΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

 ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 27-10-2020)

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 12-10-2020 ΕΩΣ 25-10-2020