ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                                                               

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ , ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37, 26335, ΠΑΤΡΑ  ,   Τηλ. 2613 601000, Fax. 2613 601893                   

    

     Για κάθε ιατρικό ραντεβού , πρωινό ή απογευματινό, μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα, στο τηλέφωνο 2610-362944. Και ειδικά για τα Ψυχιατρικά και Ψυχολογικά Ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2610-362944.

Όροι Xρήσεως   Επικοινωνία

Για καταγγελίες- παράπονα - ευχαριστίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο email : gryppoliti@agandreashosp.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ

 Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΕΟ)

 Ενίσχυση του Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

                                                       

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων. Οι Λίστες Χειρουργείου θα ανανεώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ΦΕΚ 4316/τ. Β/2016)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3 - 6      εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία χωρίς γρηγορη εξέλιξη 7 - 12    εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια /μέτρια συμπτώματα η δυσλειτουργία, χωρίς γρηγορη εξέλιξη 12 - 24  εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα η δυσλειτουργία χωρίς γρηγορη εξέλιξη 24  εβδομάδες και πανω

 

Επικαιροποίηση της λίστας χειρουργείου  

 

        ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΔΩ